Teun Tuinenga, voorzitter
Visseringlaan 19,
8302 BJ Emmeloord
Tel: 06-53861061
E-mail:ttuinenga@solcon.nl

Jan Swart penningmeester
Wespendief 12
8309 CE Tollebeek
06-10710728
E-mail: info@punop.nl

Ellen van Elk, secretaris
Koningin Julianastraat 29
8302 CD Emmeloord
Tel: 0527-699097
E-mail: info@punop.nl

Ad van de Noort, lid
Morenelaan 3
8317 AX Kraggenburg
Tel.: 0527-252611

Sander Poldervaart, lid

Anouk Timmermans, vertrouwenspersoon