Wij zijn diep geschokt dat onze nestor, bestuurder, inspirator en oud-wethouder is overleden.

Bertus Ritsema

Iedereen binnen Politieke Unie kende hem. Bertus was mede-grondlegger van onze partij en na zijn periode als wethouder nog jarenlang gewaardeerd voorzitter van Politieke Unie Noordoostpolder. Bij zijn afscheid is Bertus benoemd tot erelid van de partij. Voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de samenleving in Noordoostpolder hebben wij veel waardering.

Met dankbaarheid zullen we hem gedenken.

Wij wensen Wil, de kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit ongekende verlies.

Namens Fractie Politieke Unie, Toon van Steen
Namens Bestuur Politieke Unie, Theun Tuinenga