Interessante toelichting in @PS_Flevoland over de Regiodeal N.-Flevoland, waarbij flink wordt geïnvesteerd in MITC bij Marknesse en het Maritiem Cluster op Urk.

2

Gemeenteraad @GemeenteNOP stemde gisteren nagenoeg unaniem voor de ongewijzigde begroting. Alleen @SP_nop stemde tegen. Heeft de SP dan nu wel budget voor hun plannen?

In ons buitengebied zijn ongeveer 1800 erven die oorspronkelijk allemaal een agrarische bestemming hadden. Per jaar moeten er door schaalvergroting ongeveer 25 van bestemming wijzigen. Ook in deze raadsvergadering stelt de raad via hamerstuk twee nieuwe bestemmingen vast.

Load More...