Bij de algemene beschouwing dient @toonvansteen79 een motie in om 5 dorpen die geen bijdrage ontvangen vanuit de windmolen gelden alsnog financiële armslag te geven. Dat zou bijvoorbeeld bekostigd kunnen worden uit de bijdrage die de gemeente ontvangt bij realisatie zonneweides.

De Politieke Unie heeft geen behoefte aan het aanvullen van de egalisatie reserve afvalstoffenheffing met ‘ vreemd geld’. Het is belangrijk dat we eerst de effecten van het recycle tarief afwachten. Dan zal blijken of het ook financieel een goede keuze is geweest.

Meerderheid van de @RaadNOP stemt in met ons amendement op de verordening Starterslening. Hierdoor is de lening vanaf nu ook bedoeld voor nieuwbouwwoningen met een waarde tot maximaal €220.000.

Load More...