Uitgangspunten Politieke Unie Noordoostpolder
Welkom op de website van de Politieke Unie. Op deze site geven we u informatie over onze partij. Via de verschillende buttons kunt u informatie vinden over wie wij zijn en wat ons motiveert om het politieke werk te doen. Ook proberen we u op de hoogte te houden van de actuele politiek, van standpunten t.a.v. dossiers en natuurlijk vindt u de agenda. Wij nodigen u van harte uit om de informatie door te nemen.

Doelstelling
Onze fractie wil een positief kritische bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming in onze gemeente. Leden van de Politieke Unie hebben bewust gekozen voor een lokale partij. Voor ons staat het belang van de inwoners van de Noordoostpolder centraal. Wij willen de inwoners van onze gemeente geen vastgestelde landelijke partijkaders opdringen. De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers ligt, zij is daarom het best in staat om wensen van burgers te vertalen naar beleid.

” Wat betekent dit besluit voor u?”, is voor ons de belangrijkste vraag als we een afweging maken.

De Politieke Unie heeft ervaring in bestuur en oppositie. Voorstellen die wij maken of beoordelen moeten meerwaarde hebben voor onze inwoners en onze gemeente. Wij kijken eerst naar de kansen van ideeën terwijl veel andere partijen eerst naar de problemen kijken. Door ideeën positief te benaderen wordt de creativiteit in de samenleving gestimuleerd.
Wij streven ernaar om mensen meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven in leven en werken. Met ons werk willen we graag het contact tussen de burgers en de gemeente verbeteren. Door kortere lijnen tussen burgers en gemeente ontstaat er snellere besluitvorming en beter onderling begrip. Wij vragen dus flexibiliteit van de gemeente in denken en doen.

DENKEN IN KANSEN is ons motto!