Heeft u vragen of opmerkingen over de Politieke Unie?
Dan zijn dit de contactadressen:

Wiemer Haagsma, fractievoorzitter
e-mail; w.haagsma@noordoostpolder.nl

Theun Tuinenga, partijvoorzitter
E-mail:ttuinenga@solcon.nl

Toon van Steen, wethouder
e-mail: t.vansteen@noordoostpolder.nl