Wiemer Haagsma
Voorsterweg 27 a
8316 PR Marknesse
Tel: 0527-241659
06-22634229
e-mail: w.haagsma@noordoostpolder.nl

 

Wethouder: 
Ruimtelijke ontwikkeling,
Bouwgrond exploitatie (incl. Emmelhage en Wellerwaard),
Bouw- en woningtoezicht en Wabo,
Handhaving,
Markten en deelnemingen e.d.,
Sport,
Kunst, cultuur en bibliotheek,
Bodemdalingsgebieden.

Projecten: Stadshart,
Omgevingswet.